Skip to main content

Interimslösningar med spetskompetens

  • Behöver du flexibel förstärkning av en ny kollega med spetskompetens?
  • Vill du hyra först och sedan anställa en ny kollega med spetskompetens till din verksamhet?

Interim Chef

Vi på Ny Kollega hjälper dig med en snabb tillsättning av en erfaren och flexibel interimschef utifrån dina behov och önskemål.

Inhyrning av Interim Management har under de senaste åren vuxit stort och är nu ett självklart val och alternativ för många organisationer och verksamheter, då behov verksamheten har behov av extern kompetens på ledningsnivå. För att nå resultat och mål i rätt tid finns ofta ett behov av att med kort varsel kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen. En interimslösning är även ett bra alternativ när ni av olika skäl inte kan anställa.

Interim Specialist

Vi på Ny Kollega hjälper dig med en snabb tillsättning av specialistkompetens, utifrån dina behov och önskemål.

Interimslösningar har under de senaste åren vuxit stort och är nu självklart val och alternativ för många organisationer och verksamheter då behov av extern spets- eller specialistkompetens uppstår. En interimslösning är även ett bra alternativ när ni av olika skäl inte kan anställa.

Hur arbetar Ny Kollega inom interim?

För att tillsätta ett uppdrag inom Interim Chef eller Specialist, använder  vi på Ny Kollega samma arbetsmetoder och processer som vi använder inom Rekrytering & Search för att tillsätta en permanent tjänst hos vår kund.

Vår sök- och urvalsprocess omfattar kartläggning av tillgänglig kompetens på marknaden utifrån dina önskemål och kravspecifikation. Vi scannar av vårt befintliga nätverk, samt gör en omfattande sökning i olika typer av nätverk för att identifiera och hitta tillgängliga interima chefer och specialister med rätt kompetens och erfarenhet.

Innan interimsuppdraget påbörjas genomför vi en omfattande referenstagning av kandidaten. Om så önskas kan vi även genomföra utökade bakgrundskontroller och tester.

Under det pågående interimsuppdraget görs regelbundna avstämningar och uppföljningar både med dig som kund samt med vår interimskonsult. Efter avlutat interimsuppdrag sker det en gemensam utvärdering av hur det gått.

Våra väl utprovade arbetsmetoder och processer säkerställer att du som kund inte bara snabbt får en interim Chef eller Specialist på plats, du får även en Ny Kollega hos dig som börjar leverera från dag ett.

Vi på Ny Kollega har konsulter redo för nya interimsuppdrag i Öresundsregionen, Göteborg och Stockholm.

Vi har den rätta Interimslösningen för dig.

  • Chefer & Ledning
  • Ekonomi & HR
  • Marknad & Försäljning
  • Supply chain & Logistik
  • Teknik & Produktion
  • Samhällsbyggnad
  • IT
  • Drönaroperatörer
Kvalitetssäkrat

Vi arbetar med en kvalitetssäkrad och kompetensbaserad rekryteringsprocess för våra framtida medarbetare och konsulter.

Ny Kollega är medlem i Kompetensföretagen och blev i oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Vi tillämpar och följer Kompetensföretagens Allmänna Bestämmelser för Uthyrning, ABPU-10.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner