Skip to main content

Search och headhunting av en ny kollega

  • Har du en favorit som du vill ha som ny kollega men vet inte hur du ska gå tillväga rent praktiskt?
  • Har du svårt att hitta dina framtida talanger eftersom få kandidater söker till dina utannonserade tjänster?
  • Lugn, du är inte ensam om att ha de här utmaningarna i kampen om de bästa talangerna på dagens arbetsmarknad. Vi hjälper dig att scanna av marknaden och uppvaktar den lämpligaste personen med rätt kompetens till just ditt team och verksamhet.
Processen

Ny Kollegas väl utprövade och specialiserade process inom search hjälper dig med den svåra och tidsödande biten – att scanna av, kartlägga samt identifiera intressanta personer med den rätta kompetensen till just din verksamhet. Vi står för en trygg och säker search-process.

Ny Kollega är medlem i Kompetensföretagen och blev i oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Vi tillämpar och följer Kompetensföretagens Allmänna Bestämmelser Rekrytering, ABRE-10.

Uppstart

Grunden för en lyckad search-process lägger vi redan i vårt startmöte, där vi tillsammans går igenom din verksamhet samt kravprofilen och befattningsbeskrivningen för den aktuella tjänsten som ska tillsättas. Därefter fastställer vi en sökstrategi om vilka specifika branscher, företag och enskilda personer som ska uppvaktas.

Scanningfas

Vi scannar av specifika branscher, företag och enskilda personer. Därefter identifieras relevanta befattningshavare och vi tar fram en namnlista på mellan 10-30 potentiella kandidater beroende på tjänst.

Kontaktfas

Nu kontaktar vi och genomför ett första samtal med de kandidater vilka vi finner mest relevanta. I samtalet beskrivs ditt företag, verksamheten och den aktuella tjänsten för kandidaten. Under samtalet trycker vi extra på sekretessen, allt för att kandidaten ska känna sig trygg. Vi brukar även maila över en sökbar jobblänk till kandidaten, om en sådan finns.

Ansökningsfas

Om intresse finns kan personen söka tjänsten genom att direkt ladda upp sina ansökningshandlingar. Några dagar efter den första kontakten och samtalet med kandidaten, sker en uppföljning där vi fastställer om kandidaten är fortsatt intresserad eller inte. Vid intresse begär vi in kompletta ansökningshandlingar (PB & CV).

Presentationsfas

Vi presenterar en kandidatsammanställning för dig över de mest relevanta kandidaterna utifrån kravprofilen för den aktuella tjänsten. Nu överlämnar vi även kandidaternas kompletta ansökningshandlingar.

Överlämning

Nu tar du som kund över den fortsatta rekryteringsprocessen. Vi på Ny Kollega kan vid behov hjälpa till med second opinion, personlighetsanalys och referenstagningar.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner